NEN1010 inspecties

Wat moet je weten over NEN1010

Het uitvoeren van een NEN 1010 inspectie is gericht op de elektrische installaties in een gebouw en heeft tot doel te controleren of deze voldoet aan de eisen en richtlijnen van de NEN 1010. Deze norm specificeert de veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties in Nederland.

 

De volgende stappen worden gevolgd bij het uitvoeren van een NEN 1010:

  • Deskundigheid: de inspectie wordt uitgevoerd door een opgeleid inspecteur met voldoende kennis en ervaring met NEN 1010 en elektrische installaties.
  • Inspectieplanning: : De inspecties worden op regelmatige basis gepland, afhankelijk van de risico’s en de aard van de elektrische installaties en de geldende normen en richtlijnen. Houd rekening met de frequentie van inspecties die in de NEN 1010 worden aanbevolen.
  • Voorbereiding: Verzamelen van relevante documentatie, zoals tekeningen, schema’s en onderhoudsrapporten van de elektrische installaties. U wordt gevraagd of de inspecteur toegang heeft tot alle benodigde ruimtes en apparatuur.
  • Visuele inspectie: Het uitvoeren van een visuele inspectie van de elektrische installatie, inclusief de bedrading, schakelapparatuur, verdeelkasten, stopcontacten en verlichting. Controleer op zichtbare gebreken, beschadigingen, corrosie, onjuiste bedrading of andere afwijkingen.
  • Metingen en tests: Metingen en testen worden uitgevoerd om de veiligheid en prestaties van de elektrische installaties te controleren. Dit omvat onder andere het meten van de aarding, isolatieweerstand, kortsluitvastheid en controle van de beschermingsmaatregelen.
  • Documentatie en rapportage: De bevindingen van de inspectie worden gedocumenteerd in een inspectierapport. Hier wordt in aangegeven welke gebreken of afwijkingen zijn geconstateerd en doe indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen of reparaties.
  • Opvolging: Passende maatregelen dienen genomen te worden om geconstateerde gebreken of afwijkingen te verhelpen. Zorg ervoor dat eventuele reparaties worden uitgevoerd door een bevoegde persoon en dat de veiligheid en naleving van de NEN 1010 worden hersteld voordat de installaties weer in gebruik worden genomen.
  • Het is belangrijk op te merken dat NEN 1010 inspecties vaak worden uitgevoerd door gekwalificeerd inspectiebedrijf zoals Van Gils Inspecties die ervaring heeft met het toepassen van de norm. Wij hebben de juiste kennis en apparatuur om de inspecties adequaat uit te voeren.